Netejes

Cuidem del teu entorn

Cuidar-te li ofereix el servei profecional dedicat a la neteja del seu domicili, empresa, comunitat de veins o altres.

 

Inclou tan mantaniments de l’habitatge, compres necessaries i el desplasament del nostre personal qualificat fins el seu domicili.

 

Li oferim un pressupost personalitzat, sense cap compromís.